LOGO DĘBOGÓRZA

Logo1.png
Powiększenie:

Działalność w Sołectwie Dębogórze

 

 

 

Dożynki

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowa Józef  Melzer składa podziękowanie Panu Janowi Styn

z Dębogórza za dostarczenie gołębi na Dożynki Gminne w 2019 roku, które zostały wypuszczone na scenie przez włodarzy Gminy oraz zaproszonych gości na znak POKOJU.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Drzewka w Sołectwie

Sołtys wsi Dębogórza Józef Melzer w czynie społecznym już po raz trzeci w tym roku poprzecinał drzewka w Sołectwie, które rosną wzdłuż ulic przy Domu Kaszubskim, Obelisku oraz Sołeckim placu zabaw.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Rekonstrukcja Historyczna

W dniu 21 Września została zorganizowana rekonstrukcja Historyczna w Dębogórzu poświęcona 80-tej rocznicy wyzwolenia Kępy Oksywskiej od okupanta, udział wzięła młodzież szkolna z Dębogórza oraz rekonstruktorzy w mundurach wojskowych. Dla wszystkich został zorganizowany poczęstunek przez Sołtysa i organizatorów (grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz dla dzieci słodycze). Organizatorami byli: Wójt Gminy Kosakowa Marcin Majek, Sołtys wsi Dębogórza Józef Melzer, IPN oraz Radny Gminy Michał Przysiecki.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Wystawa Historyczna

W dniu 22 Września br odbyła się wystawa Historyczna w Domu Kaszubskim. Już po raz 8 można było zobaczyć różną broń, która była używana podczas wojny. Organizatorami tej wystawy byli: Sołtys Dębogórza Józef Melzer oraz członek Rady Sołeckiej Sebastian Draga.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Rocznica

W dniu 06 Października w Lasach Piaśnickich została odprawiona Msza Święta z okazji 80-tej rocznicy zamordowanych Polaków przez Niemców (14.000 ofiar). Gminę Kosakowo już po raz 8 reprezentował Sołtys Dębogórza zarazem Radny Gminy Kosakowa Józef Melzer. Przy głównym ołtarzu została złożona wiązanka kwiatów od Wójta Gminy Kosakowa i od Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zawody Wędkarskie 

W dniu 20 Lipca 2019 roku zostały zorganizowane po raz kolejne Rodzinne Zawody Wędkarskie nad Stawem w Dębogórzu. Udział wzięło 33 Zawodników. Walczyli oni o zdobycie Pucharów. Pierwsze miejsce zdobyła Lipińska Maja, która otrzymała Puchar Wójta Gminy, drugie miejsce zdobył Stasiak Dawid otrzymał Puchar Księdza Proboszcza Jana Grzelaka, a trzecie miejsce zdobył Pliszka Michał i otrzymał Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo. Dla pozostałych zawodników były nagrody pocieszenia. Każdy kto brał udział w zawodach otrzymał nagrodę, podczas zawodów każdy uczestnik mógł skorzystać z poczęstunku i napoi.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

KROKUSY

Mieszkańcy Dębogórza  Państwo: Mirosława i Ryszard Lipkowscy, którzy są Rolnikami otrzymali nagrodę od Wojewody Pomorskiego za zajęcie pierwszego miejsca za zagrodę. Z tej okazji zakupili dla Sołectwa Dębogórza TYSIĄC cebulek kwiatowych [KROKUSÓW]. W Sobotę dnia 26 Października br Sołtys Wsi Józef Melzer w czynie społecznym posadził cebulki przy napisie DĘBOGÓRZE oraz wzdłuż chodnika przy parkingu od strony ulicy Pomorskiej, posadzono tam również trawę. Udział w pracach społecznych wzięli mieszkańcy, członkowie Rady Sołeckiej i Sołtys Józef Melzer. Sołtys składa wszystkim podziękowanie za cebulki kwiatowe oraz za pracę.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zawody wędkarskie

W DNIU 8 Czerwca br nad STAWEM w Dębogórzu odbyły się RODZINNE ZAWODY WĘDKARSKIE udział wzięło 15 zawodników. Każdy zawodnik złowioną rybkę mógł zabrać sobie do domu dla dzieci były

również smakołyki oraz nagrody. W tym samym dniu późniejszym terminie nad Stawem odbyły się drugie zawody dla Seniorów udział w zawodach wzięło 21 zawodników, wszyscy walczyli o Puchar Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Puchar za I MIEJSCE otrzymał Domysławski Jan z Dębogórza,  II miejsce zajął Adamczyk Jan, a III miejsce Jabłoński Henryk. Każdy zawodnik złowioną rybkę zabrał do domu, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody , nad zawodami czuwał Sędzia Główny Krzysztof Janik. Po zakończeniu zawodów był poczęstunek kawa, herbata i słodkości.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Akcja Sprzątania Świata

W dniu 30 Marca 2019r w Sobotę odbył się Światowy Dzień Sprzątania Świata. W tym dniu od godziny 8:00 do godziny 14:00 została zorganizowana akcja sprzątanie obrzeży lasów w Sołectwie Dębogórze. Organizatorami byli: Wojskowe Koło Łowieckie ‘JAŻWIEC’ oraz Sołtys wsi Dębogórza. Udział wzięło 20 myśliwych wraz Sołtysem Józefem Melzer. Wszystkie śmieci zostały zwiezione 7 przyczepami do Dębogórza. Po zakończeniu akcji zorganizowano poczęstunek w formie kiełbasy przy ognisku, ciepłe napoje oraz poczęstunek na słodko. Radny Gminy Kosakowa zarazem Sołtys Dębogórza składa podziękowanie wszystkim myśliwym, którzy brali udział w bardzo pożytecznej akcji w Sołectwie Dębogórze.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Prace społeczne

             Sołtys wsi Dębogórza składa podziękowanie dla mieszkańców Sołectwa Dębogórza: Teresie Melzer, Romanowi Kalecie, Piotrowi Dymonowi, Józefowi Kierszke, Edwardowi Chechlińskiemu oraz Helenie Miler, którzy wraz Sołtysem pracowali w czynie społecznym przy: układaniu włókniny, układaniu płyt ażurowych, płukaniu kamienia (6 ton) wraz nakładaniu go na pryzmę, układaniu napisu DĘBOGÓRZE oraz posadzeniu wszystkich krzewów. Razem przepracowano w czynie społecznym ponad 300 godzin.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Prace społeczne

           Sołtys wsi Dębogórza składa podziękowanie dla mieszkańców Dębogórza: Piotrowi Dymonowi, Romanowi Kalecie, Łukaszowi Miler oraz Strażakom Jednostki Wojskowej z Dębogórza, którzy zabezpieczali teren przy spuszczaniu drzew, jak również użyczyli swoich dużych pił spalinowych. Prace były wykonywane pod nadzorem Sołtysa. Drzewa zostały spuszczone na terenie, gdzie ma powstać SKWEREK, wszystkie prace zostały wykonane w czynie społecznym.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zawody wędkarskie dla Seniorow

           W dniu 20 Października br nad Stawem w Dębogórzu odbyły się po raz kolejny zawody wędkarskie dla Seniorów Gminy Kosakowo oraz dla członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów Inwalidów. Udział wzięło 19 zawodników. Pierwsze miejsce zajął Sławomir Szymański, drugie Piotr Kaczyński, a trzecie Maciej Stancel. Każdy zawodnik otrzymał nagrody, a złowioną rybę mógł zabrał do domu. Dla każdego był poczęstunek chleb ze smalcem i ogórkiem oraz inne słodkości. Nad zawodnikami czuwał Sędzia Krzysztof Janik, dziękujemy sędziemu.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Prace społeczne

           Prace społeczne wykonane dla Sołectwa. Założono włókninę oraz płyty ażurowe na pryzmie, gdzie będzie umieszczony napis ‘DĘBOGÓRZE’, przy boisku sołeckim. Udział w pracach społecznych wzięli Sołtys Józef Melzer, Żona Sołtysa, Roman Kaleta oraz członek Rady Sołeckiej Piotr Dymon. Sołtys w czynie społecznym poprzecinał kilkakrotnie drzewka, które rosną w Sołectwie wzdłuż ulicy Pomorskiej, przy Obelisku, Domu Kaszubskim, na placu zabaw, przy stawie oraz przy ulicach: Warzywnej, Grzybowej, Miętowej oraz Rzepakowej.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Wicieczka do Sanktuarium

           W dniu 18 sierpnia 2018 roku została zorganizowana wycieczka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach. Udział wzięło 31 osób. Organizatorami byli: Sołtys wsi Dębogórza wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów - Gminnego Koła w Kosakowie.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zawody wędkarskie dla dzieci

           W dniu 15 września 2018 roku po raz kolejny zostały zorganizowane zawody Wędkarskie dla dzieci nad stawem w Dębogórzu. Udział wzięło 19 zawodników. Pierwsze miejsce zajęła Marcelina Kaszuba, drugie miejsce zajął Stanisław Groszek, a trzecie miejsce zajął Antoni Smoczyński. Nad zawodami czuwał sędzia Krzysztof Janik, któremu składamy podziękowanie. Organizatorami byli: Sołtys Józef Melzer oraz Wójt Gminy Kosakowo.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Regaty Sołeckie

W dniu 11 sierpnia 2018 roku odbyły się już po raz siódmy Sołeckie Regaty w Mechelinkach. Udział wzięło 6 drużyn. Pierwsze miejsce zajęło Pogórze w składzie: Haszko Andrzej, Sturgulewski Jerzy i Brzeziński Kamil. Drugie miejsce zajęło Dębogórze w składzie: Stachowski Jakup, Biekier Piotr i Draga Sebastian, z kolei trzecie miejsce zajęło Stowarzyszenie Port Mechelinki w składzie Saj Grzegorz i Łuczkiewicz Paweł. Dla wszystkich przewidziany był poczęstunek (Grochówa, lody oraz inne smakołyki), zagrał zespół, który zabawiał zgromadzonych. Dla dzieci przygotowane były nagrody. Nad wszystkim czuwali: Prezes Sołtysów Gminy Kosakowa Józef Melzer oraz Prezes Stowarzyszenia Port Mechelinki Mirek Pikuła. Organizatorami byli Wójt Gminy Kosakowa, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowa oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zawody wędkarskie dla dzieci

W dniu 21 lipca 2018 roku odbyły się po raz kolejny zawody wędkarskie nad stawem w Dębogórzu dla dzieci wraz opiekunami. Udział wzięło 20 zawodników, poza  konkursem wędkowały i starsze chętne osoby. Pierwsze miejsce zajęła Kaszuba Marcelina, drugie miejsce zajęła Smoczyńska Julia, a trzecie miejsce zajął Jaskulski Karol. Dla każdego była nagroda rzeczowa oraz każdy mógł zabrać do domu swoje ryby (wymiarowe). Nad zawodami czuwał sędzia Krzysztof Janik. Organizatorami byli Sołtys wsi Dębogórze oraz Wójt Gminy Kosakowo.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Tłusty Czwartek

             W dniu 8 lutego 2018 roku został zorganizowany wieczorek w Domu Kaszubskim w Dębogórzu z okazji Tłustego Czwartku. Dla każdego uczestnika czekała lamka wina, pączki i różne słodkości. Na spotkaniu pojawiły się również tańce. Wieczorek spędziliśmy w miłej atmosferze. Organizatorami byli Sołtys wraz Rada Sołecka wsi Dębogórze oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kosakowo.

@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zabawa Karnawałowa dla dzieci

             W dniu 20 stycznia 2018 roku w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyła się już po raz Siódmy zabawa karnawałowa dla dzieci z Dębogórza i Dębogórza-Wybudowania i dzieci z Kosakowa wraz z swoimi opiekunami. Organizatorami balu byli Prezes Sołtysów zarazem Sołtys wsi Dębogórza i Rada Sołecka oraz Sołtys Dębogórza-Wybudowania W zabawie, którą kapitalnie prowadził pan Karol Dettlaff, uczestniczyło około siedemdziesiąt dzieci, poprzebieranych za przeróżne postacie. W programie imprezy nie zabrakło tańców i konkursów oraz rożnych słodkości wybrano także oczywiście Królową balu i Króla Balu. Składam podziękowanie Panu Jackowi za kamerowanie, Panu Ryszkowi za oprawę muzyczna. Bal odbył się pod patronatem Wójta Gminy. Zabawę wspierało Kosakowskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo. Organizatorzy dziękują uczestnikom za przybycie, a wszystkim zaangażowanym za pomoc w zorganizowaniu wydarzeń. Składam podziękowanie Treflowi za nagrody, które otrzymuje co roku na zabawę karnawałową Stowarzyszenie Sołtysów.
@-------------------------------------------------------------------------------------------------@

Zabawa Karnawałowa

            W dniu 27 stycznia 2018 roku zorganizowano zabawę karnawałową (bal przebierańców) dla mieszkańców naszej Gminy w Domu Kaszubskim udział wzięło ponad 50 osób. Zabawa trwała do godz 02:00Zabawę z oprawą muzyczną prowadził zespół BROKAT. Organizatorami byli Sołtys Józef Melzer.

 

 

Działalność w Sołectwie Dębogórze w 2017 roku

 

 

POMORZE IV KWARTAŁ 2017 ROKU

PRZEGLĄD   SAMORZĄDOWY

Skan

 

 

 

 

harmonogram

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information